BẠN CÓ BIẾT:

 

Kỹ Sư Công Nghệ đã có mặt trên liên mạng từ  2 tháng 6 năm 1999 dưới hình thức "Group Mailing List (GML)".  GML, lúc đầu mang tên "kscn" nhưng về sau đổi là "kscnvn", là một hộp điện thư do anh Đoàn Cảnh Đức lập ra với mục đích làm một nhịp cầu để nối liền anh chị em KSCN sau gần 1/4 thế kỷ tản mác.

 

Không bao lâu sau đó, để hửu hiệu hóa phương tiện thông tin liên lạc giửa anh em CN, anh Phạm Văn Hải CN14 đã thực hiện một mạng lấy tên "kscn.org" vào ngày 28 tháng 9 năm 1999. Một trong những mục tiêu chính của mạng nầy là để thay thế GML nhưng đã không đạt được. Sau đó anh Hải đã giao Web Site (WS) kscn.org cho anh Đức. Khoảng đầu năm 2005, WS kscn.org nầy bị mất vì tiền đăng ký đã không được trả liên tục, và anh Đức đã đăng ký WS khác lấy tên là "kscnvn.org".

 

Nhận thấy GML và kscnvn.org bị giới hạn vì những trở ngại trong cách đánh tiếng Việt, anh Nguyễn Đắc Ưng CN13 đã thiết lập mạng mới lấy tên "www.kysucongnghe.net" bao gồm những trang hoàn toàn mới. Chủ trương của mạng mới nầy là tận dụng kỷ thuật sẳn có của liên mạng để thiết kế các trang không những hợp thời mà còn dể dùng cho mọi người. Vài tháng sau khi mạng mới nầy họat động, anh Đức đã đóng "kscnvn.org" và giử GML "kscnvn@yahoogroups.com".

 

Như chúng ta thấy, Kỹ Sư Công Nghệ đang hiện hữu dưới 3 tên "kysucongnghe.net/org/com", xin được gọi tắt là "KSCN", kể từ ngày 4 tháng 2 năm 2005. Tên nầy mặc dầu hơi dài nhưng dể nhớ vì nó đã tiềm ẩn trong chúng ta từ hơn 30 năm cho nên được chọn để đại diện cho toàn thể anh chị em Kỹ Sư Công Nghệ.

 

KSCN là một việc làm chung, mức độ thành công sẽ tùy thuộc vào sự tham gia của anh chị em chúng ta. Chúng tôi ước mong sẽ được sự hưởng ứng và đóng góp tích cực của toàn thể qúy anh chị và các bạn.

 

Xin chúc mừng được hội ngộ để cùng nhau ôn cố tri tân sau bao năm xa cách.

 

Trân trọng!