Học Bổng Kỹ Thuật Huế/Nông Lâm Súc Huế

Post Reply
User avatar
DinhHan
Posts: 24
Joined: 30 Jun 05, Thu, 8:17 pm
Location: CN19, Washington DC, USA

Học Bổng Kỹ Thuật Huế/Nông Lâm Súc Huế

Post by DinhHan » 15 Apr 07, Sun, 10:07 am

Các anh chị thân mến

Xin mời anh chị ghé qua thăm Học Bổng Kỹ Thuật /Nông Lâm Súc Huế do thầy Trương Như Lượng (cựu HT trường Kỹ Thuật Huế) và thầy Nguyễn văn Hạnh (cựu HT trường Nông Lâm Súc Huế) chủ trương tại Huế Hiếu Học

www.HueHieuHoc.com

DTHan CN19

Post Reply