Thành viên mới Nguyễn Thanh Bình

Nhắn tin, tìm lại bạn cũ
Post Reply
Le Hoang Giao
Posts: 18
Joined: 17 Nov 05, Thu, 11:46 am
Location: CN8, Florida, USA

Thành viên mới Nguyễn Thanh Bình

Post by Le Hoang Giao » 12 Dec 05, Mon, 11:29 am

Hôm qua, Joe Martin aka Nguyễn Thanh Bình, dt và báo đã cập nhật hóa danh sách Cựu KTCT với nhiều bạn mới gửi theo email. Nhân cơ hội nầy, tôi có giới thiệu địa chỉ DĐKSCN và ĐHKSCN, 06 trong đó có nhiều bạn KTCT tham gia. Bạn Bình hứa sẽ vào xem. Trong thành viên mới có tên Nguyễn Thanh Bình? Nếu là Joe Martin, xin hồi âm hay trùng tên với người khác, thành thật xin lỗi.
LHGiáo

Post Reply