BẢO RITA, KSCN và KTCT ở Texas

Nhắn tin, tìm lại bạn cũ
Post Reply
User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

BẢO RITA, KSCN và KTCT ở Texas

Post by dacung » 22 Sep 05, Thu, 5:45 pm

KSCN ở TEXAS DẶN THÂN NHÂN và BẠN BÈ ghi nhớ: www.kysucongnghe.net RỦI BỊ BẢO, BỊ THẤT LẠC hảy LIÊN LẠC và THEO DỎI mục "NHẮN TIN-HỘP THƯ KSCN"

Gởi VD Thắng, NX Mỹ, và các anh em Công Nghệ ở Texas:

Anh NV Trung CN19 đang ở tại Fort Worth nhờ nhắn với anh em nếu cần thì liên lạc với anh ấy:

Nguyễn Viết Trung
nguyen_trung_viet@charter.net
817-717-4088 (h)
817-296-9030 (c)

------------------------------
Tiện đây tôi xin ghi ra những tên của anh em mà tôi được biết để chúng ta cùng giúp nhau:

Nguyễn Đắc Ứng CN13 - Điểm Liên Lạc
602-697-2245 (Phoenix AZ)
kysucongnghe@yahoo.com
(Nếu cần trả lời gấp thì gọi đt)

Võ Duy Thắng CN12
281-496-1047 (South Houston)

Nguyễn Xuân Mỹ CN12
281-484-8372 (South Houston)
mynguyen47@yahoo.com

Anh Bui Minh Chanh CN9
(915) 612 6921

VÀ CÓ ANH EM NÀO KHÁC MUỐN GHI TÊN VÔ ĐÂY, XIN MỜI!

Cũng nhờ các bạn loan tin nầy cho KT Cao Thắng.

Đa tạ!

Cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp mấy hôm nay!
Bảo Rita đã đổi hướng. Mừng cho anh em ở Houston đã thóat nạn!
Last edited by dacung on 28 Sep 05, Wed, 8:04 am, edited 8 times in total.
dacung

nguyen viet trung
Moderator1
Posts: 50
Joined: 05 Aug 05, Fri, 6:01 pm
Location: CN18, TX, USA

Post by nguyen viet trung » 23 Sep 05, Fri, 4:55 am

dacung wrote:KSCN Ở HOUSTON TX: RỦI BỊ BẢO VÀ CẦN LIÊN LẠC HẢY THEO DỎI MỤC "NHẮN TIN"

Gởi VD Thắng, NX Mỹ, và các anh em Công Nghệ ở Houston:

Anh NV Trung CN19 đang ở tại Fort Worth nhờ nhắn với anh em nếu cần thì liên lạc với anh ấy:
Thân chào tất cả các anh CN va Kỹ Thuật Cao Thắng. Nếu quí vị cần nơi tạm trú xin gọi cho tôi.

Nguyễn Viết Trung CN18
nguyen_trung_viet@charter.net

Home phone 817-717-4088
cell 817-296-9030
Viet_Trung CN18

Post Reply