Thân Mẫu anh Nguyễn Hồng Lam CN6 đã từ trần ...

Post Reply
User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Thân Mẫu anh Nguyễn Hồng Lam CN6 đã từ trần ...

Post by admindd » 04 Oct 17, Wed, 3:47 pm

Image

User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Re: Thân Mẫu anh Nguyễn Hồng Lam CN6 đã từ trần ...

Post by admindd » 04 Oct 17, Wed, 4:43 pm

Kính chào Anh Chị Marie-Rose & Hồng Lam,

Sáng nay nhận đuợc tin buồn Cụ Bà Nguyễn văn Ấn (Anna Nguyễn Thị Xuân Tường)
vừa qua đời, tui em xin gửi lời chia buồn cùng Anh Chị và Gia đình.

Châu Tùng Thiện CN9 & Vân-Anh
______________________________________

Xin thành kính chia buồn cùng anh Lam và gia đình.
Nguyện cầu cho hương hồn cụ bà sớm về cõi Chúa.

Ng.B.Cương CN9
______________________________________

Thành thực chia buồn cùng anh chị Lam và gia đình
Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà sớm về cõi Vĩnh hằng.

Nguyễn K Quý CN8
______________________________________

Thành Kính chia buồn cùng Anh Chị Nguyễn Hồng Lam, các cháu và toàn thể gia đình.
Nguyện xin Chúa Toàn Năng và Mẹ Maria sớm đưa Linh Hồn Anna về với Chúa.

Trần Văn Thuận ( CN 6 ) và gia đình ( Hoa Kỳ )
______________________________________

Được tin THÂN MẨU anh Nguyễn Hồng Lam vừa tạ thế tại Pháp, chúng tôi thành thật chia buồn cùng anh chị Nguyễn Hồng Lam và toàn thể gia đình.
Xin nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà được bình an nơi Đất Chúa.

Nguyễn Sáu CN6 và gia đình
______________________________________

Thành thật chia buồn cùng anh Nguyễn Hồng Lam.
Cầu hương hồn cụ bà sớm về cỏi vĩnh hằng

Nguyễn Hùng Quân, CN17
______________________________________

Post Reply