Anh Nguyễn Đắc Thận CN8 đã từ trần

Post Reply
User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Anh Nguyễn Đắc Thận CN8 đã từ trần

Post by admindd » 27 May 17, Sat, 6:46 pm

Vô cùng thương tiếc đươc tin trể:

Anh Nguyễn Đắc Thận CN8
đã từ trần ngày 16 tháng 5 năm 2017
tại Saigon, Vietnam.

Tin từ anh Lê Hoàng Giáo CN8

Post Reply