Thân Mẫu anh Nguyễn Đăng Hoà CN17 từ trần ...

Post Reply
User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Thân Mẫu anh Nguyễn Đăng Hoà CN17 từ trần ...

Post by admindd » 25 Apr 17, Tue, 11:07 am

CÁO PHÓ

Chúng tôi chân thành báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại và Bà Cố của chúng tôi

Cụ bà Nguyễn Thị Đoài
Sinh ngày 17/12/1919
Tại Hà Đông, Bắc Việt
Đã về nước Chúa ngày 20/04/2017
Tại Scarborough, Ontario, Canada
Hưởng thọ 98 tuổi

Tang lễ sẽ được cử hành tại

Jerrett Life Celebration Centre
8088 Yonge St, Thornhill, ON, L4J 1W3
Tel: 647-746-4911 (tiếng Việt) , 905-889-8889 ( tiếng Anh)

Ngày giờ Thăm Viếng
Thứ Sáu, 05 tháng 05, từ 5:00pm - 9:00pm
Lễ tưởng niệm từ 7:00pm – 8:00pm

Lễ An Táng
Thứ Bảy, 06 tháng 05, lúc 10:00am
Lễ Di Quan lúc 11:15am

Lễ Hạ Huyệt
12:15pm – 1:00pm
tại Duffin Meadows Cemetery
2505 Brock Road, Pickering, ON, L1V 2P8, Tel: 905-427-3385

Tang gia đồng kính báo
Trưởng nam: Nguyễn Đăng Thịnh cùng vợ Trần Huệ Chi, và các con, các cháu
Thứ nam: Nguyễn Đăng Dũng cùng vợ Hoàng Thị Hoa, và các con, các cháu
Trưởng nữ: Nguyễn Thị Đăng Dung cùng chồng Thái Đình Hầu, và các con
Thứ nam: Nguyễn Đăng Hòa cùng vợ Nguyễn T. Xuân Hương, và các con, các cháu
Thứ nữ: Nguyễn Thị Đăng Thu

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Nguyễn Đăng Hoà CN17

User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Re: Thân Mẫu anh Nguyễn Đăng Hoà CN17 từ trần ...

Post by admindd » 25 Apr 17, Tue, 11:17 am

Vừa nhận được tin:

Cụ bà Nguyễn Thị Đoài, thân mẫu anh Nguyễn Đăng Hoà CN17,
sinh năm 1919 đã tạ thế ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại Scarborough, Ontario, Canada
hưởng thượng thọ 98 tuổi.

Tang lễ sẽ được cử hành ờ Jerrett Celebration Centre ngày 5 tháng 5 năm 2017

Lễ an táng sẽ được cử hành ngày 6 tháng 5 năm 2017 tại nghĩa trang Duffin Meadows Cemetery

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng anh Hoà và tang quyến.
Xin nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà được an nghỉ nơi nước Chúa.

Đỗ Huỳnh Hổ và Lê Thoại Anh.

Dong Tran
Posts: 20
Joined: 17 Jan 08, Thu, 7:00 pm
Location: CN12, Ontario, Canada

Re: Thân Mẫu anh Nguyễn Đăng Hoà CN17 từ trần ...

Post by Dong Tran » 27 Apr 17, Thu, 8:11 pm

Được tin buồn:

Cụ bà Nguyễn Thị Đoài, thân mẫu anh Nguyễn Đăng Hoà CN17,
đã về nước Chúa ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại Scarborough, Ontario, Canada, hưởng thọ 98 tuổi.

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng anh chị Hoà-Hương và tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ ban phước cho những người thân yêu của Cụ Bà đang thương tiếc trước sự ra đi của Người.

Trần Ngọc Dõng – Huyền Khuê .

Post Reply