Phu nhân anh Nguyễn mình Chiêm CN 7 đã qua đời

Post Reply
User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Phu nhân anh Nguyễn mình Chiêm CN 7 đã qua đời

Post by admindd » 25 Nov 16, Fri, 9:10 am

Xin thông báo đến các đồng môn KSCN:

Phu nhân của anh Nguyễn Mình Chiêm CN7

Nhủ danh:
Nguyễn Thị Nga
Sinh ngày: 15-03-1944
Mất ngày: 22-11-2016 lúc 7:50 sáng tại Melbourne, Australia
Hưỏng thọ 72 tuổi

Nguyễn Kim Quý CN8

User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Re: Phu nhân anh Nguyễn mình Chiêm CN 7 đã qua đời

Post by admindd » 25 Nov 16, Fri, 10:04 am

Hello Chiêm,

Thành thật chia buồn cùng bạn và gia đình về sự ra đi của người bạn đời. Sự mất mát này cũng ảnh hưởng đến đám bạn bè cựu học sinh KTCT và KSCN. Chúc hương hồn chị sẽ được về nơi Vĩnh hằng.

Thân mến,
Phó quốc Uy CN8

User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Re: Phu nhân anh Nguyễn mình Chiêm CN 7 đã qua đời

Post by admindd » 25 Nov 16, Fri, 10:06 am

Thành thật chia buồn cùng anh Chiêm và gia quyến.

Nguyễn Hùng Quân CN17

Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Re: Phu nhân anh Nguyễn mình Chiêm CN 7 đã qua đời

Post by Do Huynh Ho » 25 Nov 16, Fri, 12:27 pm

Xin thành thật chia buồn cùng anh Nguyển Minh Chiêm và gia quyến.
Cầu mong hương linh Chị sớm được siêu thoát.

NGUYỄN BĨNH CƯƠNG, CN9

Post Reply