Thân phụ anh Trần Tiến Hùng CN14 đã qua đời

Post Reply
Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Thân phụ anh Trần Tiến Hùng CN14 đã qua đời

Post by Do Huynh Ho » 25 Sep 16, Sun, 5:10 pm

Được tin trể thân phụ anh Trần Tiến Hùng CN14 đã qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2016 ở Orange County, California.
Tang lễ đã cử hành ngày 19 tháng 9.

Thay mặt hội viên Hội Ái hữu Trường Quốc gia Kỹ Sư Công Nghệ, xin thành kính phân ưu cùng anh Hùng và tang quyến.
Nguyện cầu cho hương hồn cụ sớm siêu sanh tịnh độ nơi cõi vĩnh hằng

Đỗ Huỳnh Hổ CN11

Post Reply