Anh Mai Thành Công CN12 vừa qua đời

Post Reply
Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Anh Mai Thành Công CN12 vừa qua đời

Post by Do Huynh Ho » 16 Sep 16, Fri, 7:44 am

Tôi vừa được tin bạn:
Mai Thành Công, CN 12
Mất ngày 12 tháng 9 năm 2016 tại California, USA
hưởng thọ 69 tuổi

Tang lễ: theo nghi thức Phật giáo sẽ được cử hành tại nhà quàng
Crawford Mortuary
8717 Tampa Ave , Northridge , CA 91324
Thăm viếng: September 16/2016, từ 11:00 AM đến 2:00 PM
Lễ hỏa thiêu: September 20/2016, từ 11:00 AM đến 1:00 PM tại
Grand View Memorial Park Cemetery, 1341 Glenwood Road in Glendale ca 91201
Tang gia không nhận phúng điếu.

Trần Ngọc Dõng, CN12

Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Re: Anh Mai Thành Công CN12 vừa qua đời

Post by Do Huynh Ho » 16 Sep 16, Fri, 7:50 am

Thành thật chia buồn cùng gia đình anh Công.
Nguyễn Hùng Quân CN17

Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Re: Anh Mai Thành Công CN12 vừa qua đời

Post by Do Huynh Ho » 16 Sep 16, Fri, 7:51 am

Chúng tôi xin thành kính phân ưu đến gia đình anh Mai Thành Công (CN 12) và xin cầu nguyện
linh hồn anh sớm về cõi Phật.

Gia đình Nguyễn Giụ Hùng (CN09)

Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Re: Anh Mai Thành Công CN12 vừa qua đời

Post by Do Huynh Ho » 16 Sep 16, Fri, 7:52 am

Nhận được hung tin :
Anh MAI THÀNH CÔNG (CN 12)
vừa qua đời ở California ngày 12-9-2016, hưởng thọ 69 tuổi.
Xin thành thật chia buồn cùng chị Công và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Anh Công sớm tiêu diêu nơi miền vĩnh phúc.

Mai Xuân Thành (CN 10)
và gia đình ở Tây Úc.

Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Re: Anh Mai Thành Công CN12 vừa qua đời

Post by Do Huynh Ho » 16 Sep 16, Fri, 7:54 am

Được tin buồn
Anh bạn KSCN12 : MAI THÀNH CÔNG (69 tuôi)
vừa qua đời vào ngày 12/9/2016 tại California (USA)

Thành kính phân ưu cùng Tang quyến và
nguyện cầu cho linh hồn Anh sớm siêu thoát về nơi cõi Phật...

Gia đình Châu Tùng Thiện (CN9)

Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Re: Anh Mai Thành Công CN12 vừa qua đời

Post by Do Huynh Ho » 16 Sep 16, Fri, 1:40 pm

T/g gia quyến anh Công:

Thành Thật chia buồn cùng gia quyến.
Cầu xin anh sớm tiêu diêu miền lạc quốc.

Lâm Minh Hiệp CN10

Dong Tran
Posts: 20
Joined: 17 Jan 08, Thu, 7:00 pm
Location: CN12, Ontario, Canada

Re: Anh Mai Thành Công CN12 vừa qua đời

Post by Dong Tran » 16 Sep 16, Fri, 4:45 pm

Thật bàng hoàng khi nghe tin Công đã từ trần. Xin chia buồn với chị Công và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Công được an nghỉ nơi cõi Phật.
Gia đình Trần Ngọc Dõng, CN12

Do Huynh Ho
Posts: 162
Joined: 17 Oct 05, Mon, 10:06 pm
Location: CN11, Illinois, USA

Re: Anh Mai Thành Công CN12 vừa qua đời

Post by Do Huynh Ho » 16 Sep 16, Fri, 7:20 pm

Anh chi em KSCN1 thành kính chia buồn cùng gia đình anh Mai Thành Công CN12

Xin nguyện cầu hương linh anh Công được về cõi Phật

Nguyễn Văn Tân CN1

User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Re: Anh Mai Thành Công CN12 vừa qua đời

Post by admindd » 19 Sep 16, Mon, 11:36 am

Nhận được hung tin :

Anh MAI THÀNH CÔNG (CN 12)

vừa qua đời ở California ngày 12-9-2016, hưởng thọ 69 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng chị Công và tang quyến. Cầu nguyện cho hương linh Anh Công sớm tiêu diêu nơi miền vĩnh phúc.

Mai Xuân Thành (CN 10)
và gia đình ở Tây Úc.

Post Reply