Hiền Thê anh Ngô Ưng Lập CN17 đã từ trần

Post Reply
User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Hiền Thê anh Ngô Ưng Lập CN17 đã từ trần

Post by admindd » 23 May 16, Mon, 12:36 pm

Tin Buồn:

Chị Marion, Hiền Thê của anh Ngô Ưng Lập CN17
đã từ trấn ngày 20 tháng 5 năm 2016 tại Germany.

Lâm Văn Huệ CN17 đưa tin.

Post Reply