Chúc Mừng Anh Chị Hùynh Khương Ninh CN14

Post Reply
LAMeNGUYEN
Posts: 4
Joined: 04 Jun 05, Sat, 11:13 pm
Location: NT Lâm CN14, CA, USA

Chúc Mừng Anh Chị Hùynh Khương Ninh CN14

Post by LAMeNGUYEN » 07 Jul 05, Thu, 9:41 pm

Chúc Mừng Anh Chị Hùynh Khương Ninh CN14; có Dâu hiền

Toàn thể anh chị em KSCN14 tai Mỹ, Gia Nả Daị, Úc Chau, Pháp, Nhật Bổn; chúc mừng anh chị Hùynh Khương Ninh CN14, dã làm lể thành hôn cho con trai vào ngay 03 tháng 7 năm 2005, tại Sàigon Việtnam
Lam Truc Nguyen CN14
Lamengu@pacbell.net
(714) 251 2646

Post Reply