Hôn lể của Thứ Nữ anh Nguyễn Thành Lập CN13

Post Reply
User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

Hôn lể của Thứ Nữ anh Nguyễn Thành Lập CN13

Post by dacung » 18 May 10, Tue, 9:27 am

Được tin anh chị Nguyễn Thành Lập sẽ làm lể VU QUY cho thứ nữ:

Cô Nguyễn Liên kết duyên cùng Cậu Ung Huor
Hôn lể sẽ cử hành vào ngày 22 tháng 5 năm 2010
Tại Paris, France

Tiệc tân hôn sẽ được tổ chức tại nhà hàng:
China Town Olympiads
44 Avenue d’Ivry
Paris, France

Thành thật chúc mừng anh chị Nguyễn Thành Lập và
Cầu chúc hai cháu Trăm Năm Hạnh Phúc!


Vợ chồng Nguyễn Đắc Ứng CN13

Post Reply