Tin vui từ anh chị Nguyễn Đôn Xuân CN2

Post Reply
User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

Tin vui từ anh chị Nguyễn Đôn Xuân CN2

Post by dacung » 15 Feb 07, Thu, 10:06 pm

Được tin anh chị Nguyễn Đôn Xuân CN2 sắp làm lể vu quy cho Thứ Nữ

Cô NGUYỄN NGỌC BÍCH với Cậu LÊ TUẤN QUỐC
vào ngày 3 tháng 3 năm 2007 sắp tới tại Houston, Texas - USA.


Chúng em xin có lời mừng cùng anh chị Xuân, và thân chúc 2 cháu [/size]

NGỌC BÍCH và QUỐC TUẤN Trăm Năm Hạnh Phúc!


Image

Ứng - Hồng

User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

Post by dacung » 26 Apr 07, Thu, 6:40 am

Hình đám cưới con anh Xuân.

Image
dacung

Post Reply