Mời tham gia điểm danh KSCN

Post Reply
User avatar
nvthaicn11
Posts: 55
Joined: 25 Jun 05, Sat, 7:55 am
Location: SaiGon, VietNam
Contact:

Mời tham gia điểm danh KSCN

Post by nvthaicn11 » 06 Mar 08, Thu, 9:12 am

MỜI THAM GIA ĐIỂM DANH KSCN
Người viết: Nguyễn Văn Thái CN11

Anh tên là Nguyễn Văn Phán, KSCN khóa 7.
Khoảng năm 1983-84,có lần tình cờ đến một cửa hàng ở góc đường Pasteur – Lê Lợi Saigon, tôi gặp anh đang là một kỹ thuật viên bán hàng ở đó, qua hỏi han chúng tôi nhận ra nhau vì đều cùng xuất thân từ lò KSCN, năm anh ra trường thì tôi mới vào học nên không biết mặt nhau. Từ đó thỉnh thoảng khi có dịp đi qua, tôi thường ghé thăm anh, cùng uống ly nước mía và hỏi han đôi lời. Bẵng đi thời gian vài tháng, lần tôi trở lại tìm, người làm chung ở đó cho biết:

- KS Phán đã chết rồi ! ! !

Tôi điếng người, bàng hoàng…,rồi hỏi thăm đường đến nhà anh ở Thủ Đức, đốt một nén nhang vĩnh biệt
.


Những năm gần đây, có dịp đọc bản danh sách các khóa KSCN, tại khóa 7, có ghi rõ như: anh V.Đ.H.: đã chết , nhưng dòng tên anh NV Phán thì vẫn còn để trống, chờ. Tôi phải trịnh trọng ghi bổ sung vào đây, sau tên anh, dòng chữ: “đã từ trần”.

Chắc ai trong chúng ta đều muốn biết các bạn của mình đang sống ở đâu và ra sao? Nhưng vẫn còn có rất nhiều dòng tên cứ để trống, chờ.

Thử góp nhặt các số liệu đang có thành một bảng Tổng hợp như Phụ lục 1, các số liệu này có chổ chưa chính xác lắm, nhưng xin hãy cứ bắt đầu từ đây để có đôi điều cần bàn. (Xem bảng Phụ lục 1 phía dưới)

Tại VN đã nhiều lần tổ chức họp anh em KSCN, mỗi lần họp có lưu danh sách người dự, cùng với các phát hiện thêm, đến nay cộng dồn đã được một danh sách chung các KSCN còn có mặt tại VN, khá chính xác. Anh em tổ chức theo từng Khóa, mỗi Khóa có một Đại diện liên lạc, lập Danh sách người có mặt của Khóa, theo dõi và ghi các thay đổi thêm bớt. Một Ban Đại diện Liên lạc chung nhiệm vụ tổng hợp và liên lạc. Các Khóa đông người có những sinh hoạt và ghi chú riêng.

Từ những năm trước 1990, hơn 200 anh em KSCN trong nước, dự các cuộc họp mặt, đều đồng ý lập Hội KSCN tại VN, nhưng do một số điều kiện không thuận tiện nên chưa chính thức công bố, dù vậy tất cả đều sinh hoạt tự nguyện trong tinh thần tôn trọng tình Đồng môn KSCN.

Các Bạn KSCN ở nước ngoài có điều kiện thuận lợi hơn, dùng các website làm phương tiện liên lạc chính, trong đó trang kysucongnghe.net quy tụ được khá đông thành viên KSCN, năm 2006, đã thành lập một Hội Thân hữu Trường QGKSCN (Hội Ái hữu) hoạt động rộng rãi toàn Thế giới, theo tinh thần Thân hữu và Tương trợ, tạo điều kiện liên lạc, gặp gỡ thường xuyên giữa các Hội viên… Diễn đàn website và Hội, đã quy tụ được khoảng gần100 KSCN thành viên. Nếu kể cả số biết được khác đang sống ở nước ngoài, tổng số khoảng 150 người.

Theo bảng PL, nếu chỉ tính từ Khóa 1 đến 18, có tổng số là 618 KSCN, trong đó 35 người biết chính xác đã từ trần, 224 người đang ở VN, 152 người biết tin đang ở nước ngoài, như vậy còn 207 người bạn KSCN chưa biết rõ hiện đang sống ở đâu? Con số quá lớn: 1/3 tổng số! Trong số này, có thể có người còn đang ở VN nhưng chắc là rất ít, dự đoán đa số đã rời khỏi VN và đang sống rải rác đâu đó trên khắp thế giới. Cũng có thể có người đã chết (như anh Phán), hoặc vì một lý do gì đó chưa muốn ra mặt?

Tre đã già, Măng cũng đã mọc hết thành tre rồi, hiện là một Bụi Tre rất lớn, có chung một gốc là KSCN, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cây bị trôi giạt nơi xa, không biết hiện đang cắm gốc nơi nào. Tôi đề nghị tất cả KSCN chúng ta làm một cuộc Điểm danh, mỗi người cùng tham gia, cùng nói lên: “Tôi đang ở đây:”

Mục đích là để xác định lại danh sách 19 Khóa KSCN theo địa chỉ hiện đang cư trú, biết ai đã từ trần, từ đó sẽ có một danh sách chính xác các người chưa ra mặt.

Tôi có dự thảo Mẫu thông báo địa chỉ cá nhân KSCN, gọn dễ khai thác, thuận tiện gửi chuyển và reply bằng email, mỗi người 1 dòng, có thể ghi theo danh sách nhiều dòng.

Bài viết này Tôi gửi đến các thành viên Hội Ái hữu và một số anh em trong nước mà tôi biết địa chỉ email. Nhờ các anh chuyển tiếp (Forward) đến các bạn KSCN khác, đồng thời viết khai báo địa chỉ của chính mình và cả những người mình biết, lấy mốc thời điểm cuối tháng 3/2008. Xin gửi trả về (Reply), lần này Tôi xin nhận làm nhiệm vụ tổng hợp, sẽ cho ra một danh sách 19 Khóa, có lẽ sẽ chính xác hơn. Những người chưa thông báo thì tôi dùng tài liệu cũ với dấu hiệu (?) để đầu tháng 4 có thể có được một Danh sách tạm thời kịp gửi vào Đặc san số 2. Giai đoạn sau dự định gửi yêu cầu bằng thư, nhưng việc này cần có chi phí và thời gian.

Đề nghị Hội Ái hữu và Diễn Đàn KSCN ủng hộ và góp sức thực hiện

Năm 2007, Danh sách Anh chị Khóa 1 có được bổ sung tin tức về Chị Bùi Ngọc Hảo, xin chào mừng Chị. CN1 còn dòng tên anh Trần Kim Nỡ vẫn để trống, anh đang ở đâu? Có phải đúng anh đang ở Texas? Xin được xác minh bổ sung. Và v.v...Thưa Tất cả các Anh Chị, tôi mạo mụôi ghi lên đây các suy nghĩ thô thiển, mong được tất cả các Anh Chị quan tâm đọc và góp ý bổ sung cho đầy đủ hơn, và xin tham gia cuộc Điễm danh KSCN bằng cách trả lời theo dòng Mẫu như trong Phụ lục 2 phia dưới.

Kính

Nguyễn Văn Thái CN11Phụ lục 1: TỔNG SỐ KSCN 19 KHÓA
Tính đến tháng 3/2008


CN1: Ts: 20, Chết: 1, VN: 5, Ngoài: 13, Chưa: 1
CN2: Ts: 17, Chết: 4, VN: 3, Ngoài: 7, Chưa: 3
CN3: Ts: 14, Chết: 1, VN: 2, Ngoài: 3, Chưa: 8
CN4: Ts: 16, Chết: 3, VN: 2, Ngoài: 7, Chưa: 4
CN5: Ts: 10, Chết: 2, VN: 2, Ngoài: 5, Chưa: 1
CN6: Ts: 16, Chết: 2, VN: 6, Ngoài: 1, Chưa: 1
CN7: Ts: 22, Chết: 2, VN: 4, Ngoài: 4, Chưa: 12
CN8: Ts: 24, Chết: 1, VN: 4, Ngoài: 8, Chưa: 11
CN9: Ts: 26, Chết: 5, VN: 1, Ngoài: 10, Chưa: 10
CN10: Ts: 22, Chết: 2, VN: 13, Ngoài: 7, Chưa: 0
CN11: Ts: 27, Chết: 2, VN: 10, Ngoài: 10, Chưa: 4
CN12: Ts: 31, Chết: 2, VN: 13, Ngoài: 6, Chưa: 12
CN13: Ts: 45, Chết: 2, VN: 15, Ngoài: 20, Chưa: 8
CN14: Ts: 47, Chết: 1, VN: 5, Ngoài: 7, Chưa: 35
CN15: Ts: 52, Chết: 3, VN: 17, Ngoài: 8, Chưa: 24
CN16: Ts: 66, Chết: 0, VN: 25, Ngoài: 2, Chưa: 39
CN17: Ts: 73, Chết: 2, VN: 38, Ngoài: 19, Chưa: 14
CN18: Ts: 90, Chết: 3, VN: 59, Ngoài: 17, Chưa: 11
*CN19: Ts: (?) Chết: (?) VN: 96, Ngoài: 40, Chưa: (?)

CỘNG ( Từ CN1 – CN18): Ts: 618, Chết: 35, VN: 224, Ngoài: 152, Chưa: 207

GHI CHÚ: Chữ viết tắt:
CN.. : Tên Khóa KSCN
Ts: tổng số từng Khóa, căn cứ các cuốn Niên giám và trên Trang Diễn đàn KSCN.
Chết: số người biết tin chính xác đã chết.
VN: số người đang ở trong nước, khá chính xác.
Ngoài: số người đang ở nước ngoài, số lượng góp nhặt, có thể còn chưa đầy đủ.
Chưa: trừ theo Tổng số các cột, số còn lại là chưa biết tin tức, (chưa chính xác)
*Riêng Khóa 19, chỉ biết số đang có mặt trong nước và ở nước ngoài, chưa chính xác.
Mẫu TRẢ LỜI THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ CÁ NHÂN KSCN
Tính đến tháng 3/2008

Xin ghi trả lời theo các chi tiết như dòng mẫu sau, mỗi người 1 dòng:

(Số TT) (KSCN Khóa) (Họ và Tên) (Địa chỉ: Số nhà, Đường, Quận huyện, Tỉnh Thành) (Quốc gia) (Phone) (Email) ( Yêu cầu, chi tiết khác nếu có)

Thí dụ:
01- CN1 Trần Thế C. 43 Nơ trang Long, P7, Q.BT, TPHCM, (VN). P:(848)841…. Em: trthc…
02- CN11 Đỗ Nguyên Giai, 4835 Lehrer Dr SanDiego CA 92117(USA). P:(858).279.4399. Em: (?)
03- CN17 Huỳnh V.N.L., 511 B3 CH P4, P13, Q.TB (VN), P: (?), Em: (?)
04- CN11 Tô bá Quang, Đc: (?), P: (?), Em: (?) ( Có ai biết xin thông báo)
05- …

Ký hiệu (?): hiện chưa có dữ liệu


GHI CHÚ:

1- Đối tượng thực hiện là KSCN từ khóa 1 đến khóa 19, Nội dung: thông báo địa chỉ nơi đang cư trú, Điện thoại, Địa chỉ Email. Mỗi người tự ghi thông báo địa chỉ của mình thành một dòng, và ghi thêm dòng cho những người bạn KSCN mà anh biết, nhất là đối với những người mới gặp, mới phát hiện. Đề nghị chuyển tiếp (forware) thư này đến các bạn KSCN mà anh biết địa chỉ.

2- Đối với KSCN đang ở tại VN, vì có nhiều bạn không dùng phương tiện Email, xin giúp nhắn gửi tin này đến họ và cùng kê khai, tu chỉnh cập nhật địa chỉ, theo bản danh sách hiện có, hoặc lập danh sách mơ. Lưu ý các Khóa 16, 17, 18 và 19 cần có Bản Tổng số chính xạc

3- Đề nghị cứ liệt kê càng nhiều càng tốt, không ngại trùng lặp, nơi tổng hợp sẽ có đối chiếu gạn lọc. Sẽ đề nghị Hội Ái hữu và Hội KSCN trong nước hỗ trợ, cử người và nơi tiếp nhận và sử lý bản Thông báo, tạm thời xin gửi về cho NVTHAI CN11 để tổng hợp.

4- Thời hạn: xin gửi bản Thông báo trước ngày 31/3/2008, để kịp làm một bản Tổng hợp tạm thời gữi đăng trên Đặc san số 2 KSCN. Sau đó nếu thấy có gì mới hơn, hoặc cần phải bổ sung, sửa đổi, xin cứ gửi tiếp tục.

User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

Post by dacung » 15 Mar 08, Sat, 6:34 pm

Trả lời một số anh chị đã quan tâm đến việc công bố địa chỉ hoặc số điện thọai

Quý anh chị KSCN và thân hữu thân mến:

Anh Thái có hỏi ý kiến tôi về việc cập nhật danh sách các khóa KSCN. Tôi đã góp ý với anh rằng nếu anh thích thì anh cứ làm; tuy nhiên, theo ý tôi thì danh sách các khóa đăng trên WS là mới nhất. Thông tin cá nhân thì đa số chỉ có địa chỉ email mà thôi, ngọai trừ những người ở VN thì có thêm số điện thọai.

Tôi có cho anh Thái biết rằng theo tập quán ở ngoài VN, đặc biệt là ở Mỹ, thì địa chỉ và số điện thọai là những dữ kiện riêng tư cá nhân, không ai muốn phổ biến nơi công cộng cả, và anh Thái đã hiểu và không hỏi những người ở ngòai VN cung cấp địa chỉ hay số điện thọai nữa.

Tiện đây, tôi xin nhắc lại chủ trương của WS/DD KSCN là không công bố địa chỉ hay số điện thọai của thành viên hay hội viên nếu không được sự đồng ý của đương sự, và cũng xin lưu ý quý anh chị đừng cung cấp những dữ liệu nầy nếu không hỏi trước và không được sự đồng ý của người chủ địa chỉ hay số điện thọai.

Thành thật cám ơn quý anh chị!
dacung

Post Reply