Trả lời thư anh LVDĩnh Đại Diện KSCN ...

Post Reply
User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

Trả lời thư anh LVDĩnh Đại Diện KSCN ...

Post by dacung » 17 Oct 07, Wed, 12:16 pm

Thư nhận được từ anh Lê Văn Dĩnh CN1:

Merci Ung,
Tai Saigon Dai Hoc Bach Khoa Phu Tho se to chuc Ky niem 50 nam thanh lap keo dai suot trong 1 tuan tu 20 den 27/19/2007.
Rieng KSCN tu Khoa 1 den khoa 16 thi sau khi trao doi voi cac Ban KSCN khac chung toi co de nghi
K3 Tran Kim CanhNguyen GD ruong QGKSCN,Chu Tich Hoi AHKSCN...va
Nguyen Dac Ung K.13 vao danh sach Cuu Sinh Vien tieu bieu cua Trong KSCN.
Moi khoa chung toi chi de nghi 1 Ban KSCN thoi.
Than men .
LVD
Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Trường QG KSCN xin được trả lời thư của anh LVDĩnh:
------------------------------

Anh Dĩnh thân,

Sau khi hội ý với thầy Cảnh, chúng tôi rất tiếc KHÔNG CHẤP NHẬN lời đề nghị của anh với "CÁC BẠN KSCN KHÁC" cho chúng tôi đại diện Khóa 3 và 13 vào "DANH SÁCH cựu SV TIÊU BIỂU (?)" của trường KSCN để tham dự lể kỷ niệm 50 năm thành lập trường "DHBK PT".

Yêu cầu anh rút lại đề nghị, và KHÔNG GHI TÊN chúng tôi vô danh sách Đại Diện trường KSCN để tham dự lể kỷ niệm 50 năm; vì chúng tôi chỉ là cựu sinh viên của trường QG Kỹ Sư Công Nghệ thuộc Viện Đại Học KT Phú Thọ đến tháng 4 năm 1975, chớ không phải là cựu sinh viên của cái tổ chức mà anh đang muốn hợp tác.

Như anh đã biết, một số đông anh chị em cưu SV KSCN khắp nơi trên thế giới, kể cả từ VN, (thông qua 2 kỳ ĐH1 năm 2006 và ĐH2 năm 2007 vừa rồi) đã đồng lòng thành lập lại được Hội Ái Hữu Trường QG KSCN (xin xem họat động của Hội tại: www.kysucongnghe.net/ahkscn_index.htm ). Công việc của Ban Điều Hành chúng tôi hiện nay là Đại Diện cho Hội để phổ biến Hội đến tât cả các cựu Nhân Viên Ban Giám Đốc/ Giảng Huấn và cựu SV KSCN cũng như bạn bè thân quen.

Để góp phần phát triển Hội, chúng tôi đề nghị anh, một hội viên Niên Trưởng, vận động với các cựu Nhân Viên và cựu SV Trường QG KSCN còn lại ở VN gia nhập Hội để duy trì mối liên lạc và giúp đở lẫn nhau, thay vì mất thì giờ vào những công việc như anh vừa email đến chúng tôi.

Hẹn gặp lại anh chị sang năm 2008 tại Đại Hội 3 ở Toronto, Canada.

Thân chúc anh chị khoẻ mạnh.

Nguyễn Đắc Ứng CN13
Tổng Thư Ký

Post Reply