Đăng Bài và Dùng BBCode

Locked
User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 342
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Đăng Bài và Dùng BBCode

Post by admindd » 18 Oct 09, Sun, 8:31 pm

"BBCode" dùng để trang điểm bài viết trên Diễn Đàn, thí dụ như nút B làm chử đậm, nút i làm chử nghiêng, v.v... Chúng cũng còn dùng để đăng hình, nhạc, video, v.v...

"BBCode" chỉ dùng trong lúc đăng bài thôi.

Sau khi Log-in vô Diễn Đàn, đọc bài, và bấm:

1/ "NEW TOPIC" để đăng 1 bài mới bắt đầu 1 chủ đề mới, hay là
2/ "POST REPLY" để trả lời bài đang đọc, hay đăng 1 bài khác cùng chủ đề với bài đang đọc, hay là
3/ "QUOTE" để trả lời bài đang đọc kèm theo bài đó để "DẨN CHỨNG".


thì 1 khung để viết bài sẽ hiện ra:

Image


nếu chỉ đánh 1 đoạn văn thường như sau:

Image


thì kết quả đơn giản:

Image


Nếu muốn thay đổi format thì dùng "BBCodes":

Image


Nhưng trước khi muốn thay đổi 1 nhóm chử thì phải hi-lite nhóm chử đó trước:

Image


Dùng "BBCode" để viết chử ĐẬM:

Image


Kết quả viết chử ĐẬM:

Image


Có thể làm 2 hay nhiều formats cùng 1 lúc, thí dụ vừa BOLD và vừa SIZE (làm chử lớn):

Image


Kết quả viết chử vừa ĐẬM vừa LỚN:

Image


Mời bạn THỰC TẬP. Nhớ nhìn "TIP" ngay trên KHUNG VIẾT BÀI trong khi rà chuột vô NÚT BBCODE !

Good luck !!!
Admin.

Locked