Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Harvey

Post Reply
User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Harvey

Post by dacung » 30 Aug 17, Wed, 8:03 am

Quý Thầy Cô và Anh Chị thân mến,

Đến hôm nay chăc hầu hết chúng ta đều biết tin tức và thiệt hại gây ra bởi bảo lụt Harvey ở Houston, Texas.
Anh Sầm Bửu Sơn đề nghị chúng ta đóng góp để cứu trợ nạn nhân vụ lụt nầy, và tiếp ngay sau đó có anh Hổ, Quân, và tôi ủng hộ nên viết thư nầy kêu gọi tất cả mọi người cùng đóng góp .

Để cho nhanh chóng, quý vị nào hưởng ứng xin cho biết số tiền mình muốn đóng góp rồi gởi check đến anh Đỗ Huỳnh Hổ sau:

Mr. Ho Huynh Do
4504 W Byron St,
Chicago, IL 60641,
USA

Chúng tôi sẽ tìm xem có công ty nào như grocery stores match donation để tiền của chúng ta cho sẽ tăng thành gấp đôi (mỗi $1 mình cho thì họ cho sẽ thêm $1, hiện anh Hổ đã thấy Facebook và Amazon có match tối đa là $1,000,000).

Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật hằng ngày . Bắt đầu đêm nay 29 tháng 8 là:

1/ Sầm Bửu Sơn CN1 ... $200
2/ Nguyễn Hùng Quân CN17 ... $100
3/ Nguyễn Đắc Ứng CN13 ... $100

Xin mời và thành thật cám ơn trước tất cả quý Thầy Cô và Anh Chị, và xin xem cập nhật phía dưới đây.

Nguyễn Đắc Ứng CN13
Last edited by dacung on 30 Aug 17, Wed, 11:42 am, edited 1 time in total.

User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

Re: Danh Sách KSCN-Thân Hữu Đóng Góp

Post by dacung » 30 Aug 17, Wed, 8:07 am

Tính đến ngày Thứ Ba, 5 Tháng 9, 2017:

01/ Sầm Bửu Sơn CN1............200....X
02/ Nguyễn Hùng Quân CN17....100....X
03/ Nguyễn Đắc Ứng CN13.......100....X
04/ Đỗ Huỳnh Hổ CN11...........100....X
05/ Lê Hoàng Giáo CN8...........100....X
06/ Nguyễn Sáu CN6...............100....X
07/ Nguyễn Đình Lâm CN8........100....X
08/ Vũ Đức Quảng CN13..........100....X
09/ Nguyễn Trung Ngạn CN15....100....X
10/ Nguyễn Đình Thanh CN11....100....X
11/ Nguyễn Kim Quý CN8.........100....X
12/ Nguyễn Trung Lương CN17..100....X
13/ Đỗ Quốc Hy CN18.............200....X
14/ Phó Quốc Uy CN8.............100....X
15/ Ngô Đình Bản CN14...........100....X
16/ Nguyễn Anh Châu CN16......100....X
17/ Mã Tường Trung CN9.........100....X
18/ Nguyễn Kim Điều CN13......200....X
19/ Trần Văn Lai CN13............100....X
20/ Lê Hữu Luật Thao CN16.....100....X
21/ Nguyễn Vũ Hùng TH..........100....X
22/ Lê Như Dân CN16.............100....X
23/ Lê Thành Nam CN16..........100....X
24/ Lê Quang Chất CN1...........200....X
25/ Đỗ Nguyên Giai CN11.........100....X
26/ Lê Văn Yến CN13..............100....X
26/ Nguyễn Đình Ái CN13.........100....X


Tổng cộng:.....................$3100

Số tiền 3,100 USD đã giao cho Red Cross Chicago Chapter ngày 10/10/2017, chi phiếu # 126
dacung

Post Reply