Hình Từ Máy Cá Nhân

Post Reply
User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Hình Từ Máy Cá Nhân

Post by admindd » 12 Aug 15, Wed, 2:33 pm

Mời tất cả xem hình chụp từ máy của anh Nguyễn Việt Trung:

(đưa chuột lên cạnh hình thì sẽ thấy "mủi tên"; bấm mủi tên "phải" hay "trái" để coi những hình kế tiếp)

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... UydFVTc3ZB

User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Re: Hình Từ Máy Cá Nhân

Post by admindd » 16 Aug 15, Sun, 4:58 pm

Từ máy của cô Phương Anh (con anh Đỗ Huỳnh Hổ):

https://2015chicagosheratonreunion.shutterfly.com/4

User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Re: Hình Từ Máy Cá Nhân

Post by admindd » 19 Aug 15, Wed, 2:45 pm


Post Reply