Ủng Hộ Đặc San

Post Reply
User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

Ủng Hộ Đặc San

Post by dacung » 09 Sep 11, Fri, 1:37 pm

Ủng Hộ Đặc San Số 4

Kính gởi quý Thầy Cô và các anh chị,

Mặc dầu tôi vẫn còn ở Los Angeles nhưng cố gắng báo cáo số thu do các anh chị đã đóng góp trong đêm Đại Hội để ủng hộ Đặc San 4.
Danh sách được xếp theo khóa.

Le Van Dinh CN1, $10
Nguyen Van Quang CN1, $20
Nguyen Van Tan CN1, $25
Quach Thi Thu CN1, $5
Truong Tien Huan CN2, $50
Le Thanh Tan Van CN2, $60
Le Minh Quan CN3, $30
Nguyen Sau CN6, $20
Nguyen Thanh Nguu CN7, $20
Ta Anh Vo CN7, $50
Nguyen Binh Cuong CN9, $20
Nguyen Giu Hung CN9, $20
Nguyen Cong Dam CN11, $100
Do Nguyen Giai CN11, $20
Do Huynh Ho CN11, $20
Tran Ngoc Dong CN12, $30
Ha Van Thong CN12, $20
Nguyen Kim Dieu CN13, $50
Nguyen Huy Dong CN13, $50
Doan Canh Duc CN13, $20
Le Van Khue CN13, $50
Nguyen Chi Lang CN13, $100
Tran Van Nghiep CN13, $100
Vu Duc Quang CN13, $100
Vu Dinh Thuan CN13, $20
Nguyen Dac Ung CN13, $20
Le Quang Duc CN15, $50
Pham Van Minh CN15, $50
To Mong Thuy CN15, $20
Nguyen Anh Chau CN16, $20
Le Nhu Dan CN16, $50
Le Duc Chinh CN17, $40
Lam Van Hue CN17, $20
Nguyen Hung Quan CN17, $50
Nguyen Ke Thang CN18, $20
Dinh Truong Han CN19, $20
Dang Minh CN19, $40
Le Ngoc Thanh Than Huu, $20

Tổng số thu: $1,430

Nếu có sự sai sót về tên hay khóa, xin các anh chị thông cảm và cho biết để sửa chửa.

Thay măt Ban Chấp Hành HAH cũng như Ban Biên Tập ĐS, xin gởi lời cám ơn đến các anh chị.

Đỗ Huỳnh Hổ CN11
Thủ Qũy HAH
---------------------------------------------------------


Quý thầy cô và anh chị nào có nhả ý giúp Đặc San KSCN xin vui lòng tiếp tuc gởi check về anh:

Ho Do
4504 W. Byron St.
Chicago, IL 60641
USA


Thành thật cám ơn tất cả quý thầy cô và anh chị!
Last edited by dacung on 09 Sep 11, Fri, 1:40 pm, edited 1 time in total.

User avatar
dacung
Site Admin
Posts: 1965
Joined: 26 Feb 05, Sat, 2:56 pm
Location: CN13, AZ, USA
Contact:

Re: Ủng Hộ Đặc San

Post by dacung » 09 Sep 11, Fri, 1:38 pm

* Trong ngày Đại Hội:

Thu US$1,430.00

** Sau ngày Đại Hội:
Cập nhật ngày 11 Dec 11

1/ Nguyễn Việt Trung CN18: $100,
2/ Cô Anh Thư (bạn của chị Châu - NVTrung): $50
3/ Phó Quốc Uy CN8: $50
4/ Phạm Hữu Thế CN11: $50
5/ Lê Văn Yến CN13: $20
6/ GS Nguyễn Hoàng Sang $30
7/ Nguyễn Trung Lương CN17 $50
8/ Trần Văn Thuận CN6 $30

Thu US$380.00

Tổng thu: $1,810

Thay măt Ban Chấp Hành HAH và Ban Biên Tập ĐS, xin gởi lời cám ơn đến tất cả quý thầy cô và anh chị.

Đỗ Huỳnh Hổ CN11,
Thủ Qũy HAH
Last edited by dacung on 11 Dec 11, Sun, 7:05 pm, edited 3 times in total.

User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Re: Ủng Hộ Đặc San

Post by admindd » 28 Oct 11, Fri, 6:52 pm

Anh chị ở Âu Châu ủng hộ Đặc San:

1/ Trần Kiêm Cảnh: 50 €
2/ Phạm Văn Hiếu: 50 €
3/ Nguyễn Hồng Lam: 25 €
4/ Nguyễn Thành Lập: 25 €
5/ Trần Ngọc Thạnh: 20 €
6/ Tôn Thất Tiêu: 20 €
7/ Châu Tùng Thiện: 50 €
8/ Nguyễn Năng Cường: 20 €
9/ Lâm Dân Trường: 30 €

Tổng thu: 290 €

Chi phí:
Gởi Đặc San bằng bưu điện đến tận nhà: 46 €
Vòng hoa phúng điếu anh Trần Cẩm Hồng: 100 €

Tổng chi: 146 €

Còn lại: 144 €

Để tiết kiệm lệ phí chuyển ngân cho Hội, anh Lập giử số tiền nầy để chi tiêu cho sinh hoạt của Hội Ái Hữu KSCN ở Âu Châu, .


Đỗ Huỳnh Hổ CN11
Thủ Quỹ Hội AH KSCN

User avatar
admindd
Site Admin
Posts: 347
Joined: 24 Feb 05, Thu, 7:19 am
Location: USA
Contact:

Re: Ủng Hộ Đặc San

Post by admindd » 29 Jan 12, Sun, 4:09 pm

KSCN Âu Châu ủng hộ DVD Đại Hội 5:

ngày 15-01-2012

1. Trần Kiêm Cảnh : 20 €
2. Lâm Dân Trường : 20 €
3. Nguyễn Thành Lập : 20 €
4. Phạm Hữu Bình (TH) : 20 €
5. Trần Ngọc Thạnh : 20 €
6. Tôn Thất Tiêu : 10 €
7. Nguyễn Hồng Lam : 10 €
8. Châu Tùng Thiện : 30 €
9. Phạm Văn Hiếu : 50 €

Tổng thu: 200 €

Anh NTLập còn giử: 144€

Tổng kết, tính đến 15/01/2012 anh NTLập còn giử tất cả là : 344€

Post Reply