Dòng Thời Gian ...

 

Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ được thành lập năm 1956 trực thuộc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật, Bộ Giáo Dục, nước Việt Nam Cộng Hòa. Đến năm 1973, sau nhiều lần cải tổ cho phù hợp với tiến trình canh tân kỹ nghệ quốc gia, trường được đổi tên là Cao Đẳng Công Nghệ vẩn thuộc Trung Tâm bấy giờ đã đổi thành Viện Đại Học Kỹ Thuật. Trung Tâm thường được dân chúng gọi là trường Kỹ Thuật Phú Thọ vì tọa lạc tại Phú Thọ - một xóm ở phía Tây Bắc cách Sài Gòn khoảng 10 km. Trường bắt đầu, dĩ nhiên, với khóa 01 cho đến Khóa 19 là khóa cuối cùng nhập học năm 1974.

Sau biến cố lịch sử 30-4-1975, cùng chung một số phận của miền Nam, trường Kỹ Sư Công Nghệ, một danh xưng mà toàn thể anh chị em đã tự hào và trân trọng kể cả vài anh từng bí mật hoạt động cho cộng sản, đã bị xóa tên và tiếp thu bởi Khoa Cơ Khí thuộc Đại Học Bách Khoa Hà Nội, nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Trải qua gần 20 năm, trường đã góp phần rất lớn cho đất nước trong việc đào tạo kỹ sư chuyên viên và quản trị cho nền công nghiệp cũng như các cơ quan kỹ thuật. Khắp nơi, từ nhà máy điện, đường, giấy vải, xi măng, v.v... cho đến các cơ quan hành chánh, giáo dục và quân sự, đều có sự hiện diện của kỷ sư công nghệ.

Mặc dầu trường không còn, nhưng tên Kỹ Sư Công Nghệ vẫn tồn tại và được biết đến khắp nơi qua các đóng góp của các anh chị em trong cũng như ngoài nước.